Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

5 ตุลาคม 2564

รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

10 กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564

18 สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

15 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

5 มิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

5 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

5 เมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

5 มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

1 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

5 มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

1 พฤศจิกายน 2563
TOP