Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายบวร ดรุณสนธยา

นายบวร ดรุณสนธยา

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

การขอรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

ประกาศข้อตกลง (เจตนารมย์) ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารเป็นองค์กรคุณธรรม

pll_file_nameประกาศเจตนารมย์

ขนาด : 958.06 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-07-29

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม

pll_file_name6

ขนาด : 132.04 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-07-14

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ประกาศเจตจำนงสุจริต

pll_file_nameIMG_20211101_0002

ขนาด : 821.5 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-11-01

ระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP