Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายบุญตา ศิริจันทร์

นายบุญตา ศิริจันทร์

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิตแรงงานนอกระบบจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ.2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 1 เม.ย. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

การขอรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

ประกาศข้อตกลง (เจตนารมย์) ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารเป็นองค์กรคุณธรรม

pll_file_nameประกาศเจตนารมย์

ขนาด : 958.06 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-07-29

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม

pll_file_name6

ขนาด : 132.04 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-07-14

ระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP