Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมุกดาหาร เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 ...

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับบที่ 11) ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนัดพบแรงงานออนไลน์ 27 ก.ค.65 นี้!!!! ...

Mol-Thailand

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ...

Mol-Thailand

ขับเคลื่่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน ด้วยมิติ BCG ...

TOP