Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สถานการณ์ด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2558)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namepk_sthaankaarnaerngngaancchanghwadmukdaahaar_5

ขนาด : 206.56 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2558

pll_file_namekhamnam_saarbay_4

ขนาด : 48.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2558

pll_file_namebthsrupsamhrabphuubriaahaar_0

ขนาด : 206.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2558

pll_file_nameelmsthaankaarn1_0

ขนาด : 804.24 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2558
TOP