Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรจ.มุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

TOP