Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรจ.มุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์

pll_content_description

TOP