Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สถานการณ์ด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2558)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namepk

ขนาด : 103.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ย. 2558

pll_file_namekhamnam_saarbay_5

ขนาด : 48.66 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ย. 2558

pll_file_namebthsrupphuubrihaar_1

ขนาด : 87.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ย. 2558

pll_file_namesthaankaarnaerngngaan

ขนาด : 747.06 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ย. 2558
TOP