Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สถานการณ์ด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namepk_sthaankaarnaerngngaancchanghwadmukdaahaar_0

ขนาด : 97.81 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 ส.ค. 2557

pll_file_namekhamnam_saarbay_0

ขนาด : 40.08 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 ส.ค. 2557

pll_file_namesthaankaarnesrsthkicchaelasangkhmaincchanghwadmukdaahaar_aitrmaas_2_pii_2557

ขนาด : 2312.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 ส.ค. 2557
TOP