Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 3/2563 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameร่วมเล่ม

ขนาด : 10052.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 พ.ย. 2563

pll_file_nameบทสรุปผู้บริหารไตรมาส 3-2563

ขนาด : 1277.78 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 พ.ย. 2563
TOP