Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 3/2559 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namepk_2

ขนาด : 710.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 พ.ย. 2559

pll_file_namekhamnam_saarbay_7

ขนาด : 68.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 พ.ย. 2559

pll_file_namebthsrupphuubrihaar1

ขนาด : 215.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 พ.ย. 2559

pll_file_nameenuuehaasthaankaarn

ขนาด : 2347.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 พ.ย. 2559
TOP