Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 1/2559 (มกราคม – มีนาคม 2559)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namepk_0

ขนาด : 149.11 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 พ.ค. 2559

pll_file_namekhamnam_saarbay_3

ขนาด : 67.77 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 พ.ค. 2559

pll_file_namebthsrupphuubrihaar_2

ขนาด : 117.9 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 พ.ค. 2559

pll_file_namerwmelmsthaankaarn_0

ขนาด : 1201.88 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 พ.ค. 2559
TOP