Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร รายปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namepk_4

ขนาด : 604.56 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 9 ก.พ. 2560

pll_file_namekhamnam_saarbay_9

ขนาด : 129.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 9 ก.พ. 2560

pll_file_namebthsrupphuubrihaar_pii2559

ขนาด : 237.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 9 ก.พ. 2560

pll_file_namerwmelmsthaankaarn_2

ขนาด : 1536.78 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 9 ก.พ. 2560
TOP