Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP