Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) เริ่ม 1 ตุลาคม 2565

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP