Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

งดจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกรจากประเทศไทยให้กับแรงงานไทยที่ไปทำงานในไต้หวัน

pll_content_description

งดนำเข้าหรือจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร

เช่น กุนเชียง หมูยอ อาหารแปรรูปอื้นๆ ที่มีส่วนประกอบจากสุกร เข้าไปในไต้หวัน

ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หรือ ปรับสูงสุด จำนวน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน

ไฟล์แนบ:

TOP