Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดมุกดหาร เพื่อรับทราบและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานในทุกด้าน

pll_content_description

TOP