Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์

042613044

อีเมล

mukdahan@mol.mail.go.th

Email : mukdahan@mol.mail.go.th

โทรศัพท์ : 04 2613 044

TOP