Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดขวดพลาสติก ขนาด 12×330 cc จำนวน 40 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP MX-464 จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดขวดพลาสติก ขนาด 12×330 cc จำนวน 40 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 710 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดชื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดขวดพลาสติก ขนาด 12×330 cc จำนวน 40 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤศจิกายน 2566
TOP