Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน) บูรณาการร่วมกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสัญจรจังหวัดมุกดาหาร

pll_content_description

TOP