Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่พบปะครอบครัวของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานและเสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

pll_content_description

TOP