Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

             วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้

           1.กิจกรรมการทอดผ้าป่าสาสมัคคีเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดบรรพตมโนรมย์

           2.กิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ การทำน้ำแข็งใส

           3.การออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของสมาคมคนพิการจังหวัดมุกดาหาร

           โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร   สถานประกอบการต่างๆ ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมและร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีฯ ณ วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP