Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรจ.มุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมการเสวนาวิชาการ เรื่อง จังหวัดมุกดาหารกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความยั่งยืนและออนซอนกลุ่มชาติพันธุ์มุกดาหาร

pll_content_description

TOP