Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรจ.มุกดาหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับที่ 1 โครงการสถานีกักกันทางราชการกำหนด ALQ สำหรับแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

TOP