Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

สรจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการ เพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ประจำจังหวัดมุกดาหาร

pll_content_description

TOP