Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 4/2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namepk_3

ขนาด : 798.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 9 ก.พ. 2560

pll_file_namekhamnam_saarbay_8

ขนาด : 129.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 9 ก.พ. 2560

pll_file_namebthsrupphuubrihaar1_0

ขนาด : 236.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 9 ก.พ. 2560

pll_file_nameelmsthaankaarn_2

ขนาด : 2575.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 9 ก.พ. 2560
TOP