Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

pll_content_description

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2/2562
(เมษายน – มิถุนายน 2562)

ไฟล์แนบ:

TOP