Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 2/2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namepk_1

ขนาด : 516.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 ส.ค. 2559

pll_file_namekhamnam_saarbay_6

ขนาด : 130.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 ส.ค. 2559

pll_file_namebthsrupphuubrihaar_5

ขนาด : 359.3 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 ส.ค. 2559

pll_file_nameelmsthaankaarn_1

ขนาด : 2618.12 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 ส.ค. 2559
TOP