Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร รายปี 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namemicrosoft_word_-_pk_1

ขนาด : 132.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ก.พ. 2559

pll_file_namemicrosoft_word_-_khamnam_saarbay_5

ขนาด : 67.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ก.พ. 2559

pll_file_namemicrosoft_word_-_bthsrupphuubrihaar_1

ขนาด : 105.35 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ก.พ. 2559

pll_file_namerwmelmsthaankaarn_1

ขนาด : 1115.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ก.พ. 2559
TOP