Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร

จ่ายประกันสังคมแล้ว…ใช้ให้คุ้ม

pll_content_description

สิทธิประโยชน์มากมายที่ประกันสังคมจัดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39

🔺 ตรวจร่างกายประจำปี ตามช่วงอายุและความถี่ เช่น การตรวจคัดกรองการได้ยิน ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg เป็นต้น
(ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดฯ)

🔺 สิทธิทำฟัน (ถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน และ ผ่าฟันคุด) ใช้สิทธิได้ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/คน/ปีปฏิทิน

🔺ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง (โดยปีนี้ขยายเวลาเข้ารับบริการวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64) ติดต่อ รพ.ตามสิทธิ หรือ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการได้เล

เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง สำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ไปใช้สิทธิฟรีๆ ก่อนจะหมดปี พลาดแล้วจะเสียดายเอาน้า

TOP