ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ศร 9130 กรุงเทพมหานคร

 

ไฟล์แนบขนาด
img_20190618_0001.pdf257.03 KB