สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ประกาศข้อตกลง(เจตนารมณ์)"ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารเป็นองค์กรคุณธรรม"

 

ไฟล์แนบขนาด
img_20190325_0001.pdf116.86 KB
img_20190325_0002.pdf59.81 KB