14 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน