แรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดรายการ “ รอบรู้เรื่องแรงงาน ”