หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร มอบน้ำดื่ม การจัดกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” จังหวัดมุกดาหาร