สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม