ข่าวประชาสัมพันธ์แรงงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 28 กันยายน 2560