สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอำเภอ

      วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. แรงงานจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุวรรณา กุลวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของแต่ละจังหวัดส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีฯ โดยมีนายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร