แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมการออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุวรรณา กุลวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมการออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำพื้นที่ 2560 ณ พื้นที่อำเภอนิคมสร้อย และพื้นที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการตรวจติดตามฯ