ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบและประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมิสิทธิเข้าสอบและประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบขนาด
img.pdf667.77 KB