ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

ไฟล์แนบขนาด
img_0005.pdf742 KB
img_0009.pdf791.94 KB
img_0004.pdf495.08 KB
img_0003.pdf780.44 KB
img_0008.pdf789.77 KB
img_0001.pdf798.25 KB
img.pdf808.08 KB