รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

 

ไฟล์แนบขนาด
aephnphab.pdf303.52 KB