สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมและสวดมนต์เจริญภาวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ