บทสรุปผู้บริหาร รายงานสถานการณ์และดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)

ไฟล์แนบขนาด
microsoft_word_-_bthsrupphuubrihaar.pdf105.35 KB