บทสรุปผู้บริหาร รายงานสถานการณ์และดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดมุกดาหาร รายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)

ไฟล์แนบขนาด
bthsrupphuubrihaar_raaypii_2561.pdf221.24 KB