แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้อง 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร