สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกให้บริการประชาชน พร้อมกันนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารได้นำการสาธิตอาชีพอิสระ การทำตุ๊กตาการบูร ให้ประชาชนที่มารับบริการได้ฝึกทำแล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป จำนวน 61 คน ณ โรงเรียนบ้านตูมหวาน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร