ร้องเรียนร้องทุกข์

 

ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงแรงงาน